اطلاعاتی در خصوص خودرو الکتریکی اپل که ۲۰۲۰ وارد بازار خواهد شد

آیفیکس-همه میدانند که اپل در حال تلاش برای توسعه‌ی خودروی الکتریکی جدید خود است. گزارشات جدید نشان میدهد غول فناوری کوپرتینو به تازگی تحقیقات خود را برای ساخت باتری پیشرفته‌ای را شروع نموده. هرچند سالهاست که اپل بر روی این پروژه مشغول فعالیت و توسعه و تحقیق میباشد اما اطلاعات کمی از این پروژه در اختیار دیگران قرار گرفته است.بنظر میرسد براساس اخبار که تمرکز اپل بر روی رانندگی این خودرو باشد و همه انرژی تحقیقاتی این شرکت برای ارائه بهترین تجربه رانندگی است.

آیفیکس –

اپل خودرو 2
طراحی خودرو اپل با باطری جدید

این شرکت در کنار مار بر روی الگوریتم رانندگی اتوماتیک, تلاش گسترده ایرا به توسعه باطری جدیدی اختصاص داده است تا مشکل طول مسافت قابل طی کردن با ایدسته از خودروهای برقی را نیز حل نماید. اطلاعاتی که یا هو منتظر کرده است نشان میدهد یک شرکت کره ای سازنده باطری اپل خواهد بود. شرکت ‌کره‌ای و همکار اپل، قرارداد محرمانه‌ای با غول فناوری, اپل برای ساخت باتری امضا نموده است. هسته مرکزی این باطری بر اساس اطلاعات درز پیدا کرده خالی است که موجب کاهش وزن آن به میزان قابل توجه ای خواهد شد, همچنین میزان تولید حرارت در این باطری بسیار پایین است که خود بخود موجب کاهش مشکلات ناشی از سختی خنک کاری میگردد.

با توجه به مطالب عنوان شده بنظر میرسد یکی از دو شرکت ال جی و یا سامسونگ در پس زمینه قرارداد شرکت اپل حضور داشته باشند و مانند گچتها و یا سایر تولیدات اپل همکاری مشترکی میان این شرکتها وجود داشته باشد.