شکایت کاربران آیفون ۷ از پوسیدگی رنگ نسخه مشکی آن

تعداد کثیری از صاحبان تلفن های هوشمند مشکی آیفون ۷ و آیفون ۷ پلاس شکایتی از پوسیدگی رنگ آن داشتند و موجب ناراضیتی آنها شده است. این کاربران می گویند تلفن های هوشمند مذکور از کیفیت رنگ پایینی برخوردار هستند.

براساس تصاویر آشکار شده با پوسیدگی رنگ آیفون ۷، آلومینیوم آنودایز که بدنه اصلی آن را تشکیل می دهد، آشکار می شود. از جمله قسمت های تحت تاثیر با به قسمت کلیدهای کناری، بخش عقب، قسمت فوقانی و بخشی دیگر اشاره داشت.

اپل اظهار نظری درباره این مشکل نداشته و باید منتظر ماند تا واکنش شرکت کوپرتینویی را مشاهده کرد.

منبع