قابلیت چند کاربر برای فیس آیدی در کار نیست

اخیرا کریک فدریگی یکی از مدیران ارشد اپل به اظهار نظر درباره قابلیت تشخیص هویت چند کاربر فیس آیدی پرداخت که مدتیست شایعه شده و موجب جای تعجبی برای همگان گشته است. وی در ایمیل به یکی از کاربران پاسخ داده است که برنامه ای برای قابلیت تشخیص هویت چندکاربره فیس آیدی در کار نیست و اپل نیز تنها روی قابلیت تشخیص هویت تک کاربر فیس آیدی تمرکز کرده تا هر روز دقت بیشتری نسبت به قبل پیدا کند.

این طور که پیداست شرکت کوپرتینویی برنامه ای برای چنین قابلیتی نداشته اما ممکن است در آینده شاهد آن باشیم زیرا فدریگی به تکذیب این قابلیت برای آینده نپرداخته تا این موضوع کاملا تکذیب شود.

در قابلیت چندکاربر که اگر به حقیقت تبدیل شود، افراد می توانند در کنار دوست خود به تشخیص هویت در فیس آیدی بپردازند. البته موضوع تاچ آیدی متفاوت بوده و می توان تا ۵ کاربر و اثرانگشت را روی آن ذخیره کرد. یعنی قابلیت چند کاربر اگرچه برای تاچ آیدی مناسب بوده و ممکن است برای فیس آیدی محقق نخواهد شد و به نوعی غیرممکن می باشد.

فدریگی افزود اگرچه تاچ آیدی می تواند تا ۵ اثرانگشت را ذخیره سازد اما این بدان معنا نیست که ۵ کاربر مختلف آن را به کار گیرند و در حقیقت ۵ انگشت از دست یک کاربر محسوب می شود.

با این حساب قابلیت چند کاربر در حال حاضر برای دو سنسور اپل محقق نمی شود و باید منتظر ماند تا فناوری های اختصاصی برای آن طراحی شود تا بتوان به استفاده از چنین قابلیتی پرداخت. همانطور که می دانید شایعات پیرامون محصولات اپل کم نیستند.

شاید تاچ آیدی و فیس آیدی از سنسورهای امنی باشند اما تاکنون گزارش هایی از ناامنی آنها به دست رسیده و منتشر شد.

منبع

تعمیر موبایل, تعمیر آیفیکس,تعمیرات موبایل,تعمیر موبایل در محل، تعمیرات تخصصی موبایل آیفون,تعمیرات ایده آل